De Haan machineverhuur.nl

Van oudsher waren wij als gezin altijd al gewent om klussen te verrichten voor collega veehouders, akkerbouwers of loonwerkers. Wel binnen een bescheiden cirkel en vaak met ons eigen werktuigen voor een wederdienst, te verruilen voor veevoer en soms voor een passend bedrag. En met veel chauffeurs binnen het gezin was dit ook nooit een probleem.

Dit veranderde toen ik samen met mijn vrouw, Ida, het melkveebedrijf overnam van mijn ouders. De klussen en wederdiensten hebben we zolang als dit mogelijk was doorgezet met zzp’ers en uitzendkrachten.

Tot op een dag er veel drukte was op het melkveebedrijf en zelfs de koffiepauze er bij in schoot. Er kwam een man het erf op om te overleggen over een klus, ik wees hem erop dat de tractoren bezet waren en ikzelf ook geen tijd had, maar dat de machines vrij op het erf stonden.

Spontaan bood hij aan om het werk zelf uit te voeren, zijn tractor stond vrij en zijn zoon had er wel tijd voor.

 

Hiermee werd het idee geboren om een totaal andere weg in te slaan. Een beleidsplan werd uitgestippeld en vanaf dat moment hadden wij een machineverhuur. Van toen aan konden klanten onze machines huren zonder ondersteunende tractor en zonder bedienend personeel.

 

Dat wij nu zijn waar we willen, als compleet en professioneel verhuurder van machines, is niet waar. Naar aanleiding van opmerkingen en suggesties van klanten en naar eigen inzicht, proberen wij ons als machineverhuurder nog ieder moment te verbeteren en op deze manier beter aansluiting te vinden naar de wensen op de markt.

Gradus de Haan

agrarische voertuigen